Avbestillingsregler

Bjoarvik Trafikkskole

Avbestillingsregler

Avbestillinger av timer og kurs, må gjøres innen kl 12:00 siste yrkesdag (mandag - fredag) før, for å slippe økonomisk belastning. Eventuelt at det legges frem legeattest ved sykdom.

For kjøretimer må avbestillingen skje direkte til lærer, og ikke via epost eller tabs.

 

Ta kontakt