Øvelseskjøring

Bjoarvik Trafikkskole

Øvelseskjøring

Tips ved øvelseskjøring:

https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/ovelseskjoring

På to hjul:

https://tohjulinger.no/full-kontroll/

Ta kontakt