Prisendring fra 01.01.23

Bjoarvik Trafikkskole

Prisendring fra 01.01.23

Ny timepris kl.B kr. 800,-

Gå inn på dokumenter på tabs.no ( elevsiden), for å se fullstendig prisliste.

Ta kontakt