Nyheter

Diverse info fra Statens vegvesen og NTSF:

* Lange køer og ventetider for førerprøver https://ntsf.no/aktuelt/item/bransjen-er-misfornoyd-men-noen-rask-losning-rundt-forerprover-finnes-ikke

 

* Fra og med 28. mai vil trafikale grunnkursbevis bli sendt til elevene elektronisk - elever som har en digital postkasse vil kunne fremvise beviset fra postkassens applikasjon. Det nye elektroniske beviset vil være tilgjengelig i to digitale postkasser: Digipost og eBoks. I tillegg til Statens vegvesen nettsted: www.vegvesen.no/dinside/

 

* I starten av september 2020 tok Statens vegvesen ta i bruk nytt teoriprøvesystem. Det betyr ikke at teoriprøver skal gjennomføres på annen måte enn før, hverken vanskligere eller lettere. Derimot skal en mer moderne layout gjøre oppgavene langt mer tydelige og forståelige for kandidatene.

 

* Ved utvidelse av førerkort fra f.eks. A1 til A2 uten prøve, må du levere "Søknad om førerkort" for klasse A2 på www.vegvesen.no/dinside/   Når søknad er lagt inn og opplæringen er gjennomført og godkjent, kan du kontakte vegvesenet og be de aktivere opplæringen slik at du kan fornye førerkortet ditt elektronisk.

https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/kontakt-oss 

NB ved utvidelser i klasse A2 og A. Tiden for å ha ervervet førerkort begynner først å gjelde fra førerkort er utstedt, og ikke fra gjennomført opplæring.

Ta kontakt

Adresse

Jordmorsvingen 4

5200 Os

563 01 270

post@bjoarvik.no