Nyheter

Bjoarvik Trafikkskole

Nyheter

Diverse info fra Statens vegvesen og NTSF:

 

* Trafikale grunnkursbevis bli sendt til elevene elektronisk - elever som har en digital postkasse vil kunne fremvise beviset fra postkassens applikasjon. Det nye elektroniske beviset vil være tilgjengelig i to digitale postkasser: Digipost og eBoks. I tillegg til Statens vegvesen nettsted: www.vegvesen.no/dinside/

 

* Ved utvidelse av førerkort fra f.eks. A1 til A2 uten prøve, må du levere "Søknad om førerkort" for klasse A2 på www.vegvesen.no/dinside/   Når søknad er lagt inn og opplæringen er gjennomført og godkjent, kan du kontakte vegvesenet og be de aktivere opplæringen slik at du kan fornye førerkortet ditt elektronisk.

https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/kontakt-oss 

NB ved utvidelser i klasse A2 og A. Tiden for å ha ervervet førerkort begynner først å gjelde fra førerkort er utstedt, og ikke fra gjennomført opplæring.

Ta kontakt

Åpningstider

Kontoret er åpent:
Mandag - fredag fra 08:30 - 16:00